+34 943 363 592 info@wdiamant.com

DIAMANTE Projesi

Winterstone Group DIAMANTE Projesi

Çok telli taş kesim makinalarını geliştirmek için en yeni teknolojiye sahip izleme ve veri toplama sisteminin geliştirilmesi.

(IN852A 2018/28)

Galiçya ekonomisinde granit sektörünün önemi vazgeçilmezdir. Galiçya granit endüstrisi Belçika, Portekiz ve Almanya gibi ülkeleri geride bırakarak (İtalya’dan sonra) Avrupa’daki en büyük ikinci ve dünyadaki en büyük beşinci endüstri koludur.

Bu bağlamda, DIAMANTE Projesi Galiçya için, yıllar boyunca daha düşük işçilik maliyetine sahip olan ülkelere işletmelerin kayması takiben, doğal taş üretim sektöründeki rekabetçi konumunu geliştirmesi için bir fırsat anlamına gelmektedir. Bu da granit bloklarını çoklu tellerle kesen makineler için geliştirilen yenilikçi bir kontrol sistemi sayesinde mümkün olmaktadır. Özellikle, DIAMANTE Endüstri 4.0 paradigması uyarınca, teknoloji harikası sensor ve kontrol sistemlerinin uygulanması aracılığı ile kesim süreciyle ilgili durumu analiz edebilecek bir çözümün geliştirilmesi ile uğraşmaktadır.

DIAMANTE’nin amacı , bu durumda elmaslı telin aşınması (ana aşınma maliyet faktörü) anlamına gelen süreçleri ve bozulmalar ile öngörülemeyen hatalar sebebiyle çok telli makinelerin durması ile ilgili maliyetleri etkileyen ana faktörleri geliştirmektir. Örnek olarak, yaklaşık 45.000 m2 aylık lamine granit üretim miktarına sahip olan bir şirket işin durduğu her bir gün için 150.000 Avro civarında kayba uğramaktadır. Elmas telin maliyeti açısından, bu yaklaşık olarak aylık 40.000 – 50.000 Avro miktarına tekabül edebilir.

Bundan dolayı, DDIAMANTE bütün kesim makinası parametreleri üzerinde daha fazla kontrolün olmasını sağlayan Endüstri 4.0 paradigmasına dayalı olan bir çözümü öne sürmektedir. Dolayısı ile bu da, ürünle ilgili katma değerin artması ve üretim maliyetlerinin iyileşmesi ile süreci çevre ile daha fazla dost hale getirecek olan üretimde gelişme ve israfta bir azalma anlamına gelecektir.

Projenin ikinci yılı esnasında (Aralık 2018 – Eylül 2019) kesme telinin sensorlu hale gelmesi ve kontrolü için adımlar atılmıştır. Bu adımlar, kesim telinin tespit edilmesini sağlamak için kesim teli üzerinde yapılan değişiklikler ile birlikte renkli ölçüm sensorlarının ve bilgisayarlı görüntü kameralarının kurulumu üzerine yoğunlaşmıştır.

Bu sensorların kurulumu ve tel üzerinde yapılan ilgili değişiklikler ile amaçlanan şey, dönüş, hız ve tel üzerindeki aşınma gibi ana parametrelerin ölçülmesini ve iletilmesini sağlayarak hem taşın usulüne uygun olarak kontrol edilebilmesi hem de telin usulüne uygun olarak işlemesinin temin edilebilmesi için farklı ana noktaları kontrol altında tutmaktır.

Tel üzerindeki aşınmayı ölçmek, telin ömrünün hesaplanmasını ve de tel üzerindeki aşınmanın kesim sürecine devam etmesine uygun olmadığında - ki böyle bir durumda telin değiştirilmesi gerekir - önleyici bakımların yapılmasını sağlar.

İlaveten, artık ölçülemeyecek duruma gelene kadar - telin eşit oranda aşınmasını ve mümkün olan herhangi bir kayma veya çektirme ile ilgili problemin kontrol edilmesini temin etmek için kesim işlemi esnasında doğru tel dönüşü gibi - diğer kesme parametrelerini kontrol etmek telin ömrünün arttırılmasını ve tel ile kesim işleminin iyileştirilmesini sağlar. Bu ise kesim işlemi esnasında taşın üzerinde izlerin oluşmasını önler ve bu da taşın satılmadan önce elden geçirilmesine gerek olmadığı anlamına gelir.

DIAMANTE konsorsiyumu

Yukarıda bahsi geçen hedefleri elde etmek için, Galiçya’da bulunan DIAMANTE Konsorsiyumuna ait olan şirketler projeye dâhil olan faaliyetlerin bütün değer zincirini denetim altında tutup, değer zincirini usulüne uygun olarak işlettirmek için gerekli olan tamamlayıcı teknik bilgiler ile üyeleri aşağıda belirtilen çok disiplinli bir grup teşkil ederler:

Projede önde gelen şirketlerden biridir, bu firma endüstriyel taş kesim makinalarının üretiminde uluslararası bir referans noktasıdır ve ekipmanları mümkün olan en iyi kesme teli performansını sağlar. NODOSAFER’in ürünleri ile ilgili ispatlanmış bir başarı geçmişi olduğu da özellikle belirtilmelidir.

Otomasyon, endüstriyel yazılım, robotik, bilgisayarlı görüntü ve en son teknolojili sensor işlemleri sahalarında teknolojilerin entegre edilmesine yoğunlaşan ve AR-GE inisiyatifleri ile ilgili olarak son yıllarda niteliksel sıçramalar yapmış olan mühendislik.

Bu firma, ürünleri ile ilgili olarak ispatlanmış bir başarı geçmişi ile doğal taş sektörü için elmaslı kesme teli geliştiren bir firmadır. Yüksek ihracat hacmi ile dünya piyasasında kendisine iyi bir yer edinmiştir.

Bu şirket DIAMANTE’de geliştirilen teknolojinin son kullanıcısı ve son alıcısı olup Galiçya’daki sektörde katma değer açısından 5inci sıradadır. Granitin dönüştürülmesinde tecrübesini sağlayacak olup endüstri öncesi doğrulamayı temin etmek için gerçek bir ortamda çözümlerini uygulamaya sokacaktır.

Konsorsiyum, şirketler arasında yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek, onların uluslararası liderlik kapasitesini desteklemek ve proje geliştirmelerine katkıda bulunmak için AIMEN Teknoloji Merkezinin desteğine bel bağlayacaktır. Bu merkez bilgisayarlı görüntü, izleme, endüstriyel kontrol ve teknolojinin son harikası veri işleme faaliyetlerinde ispatlanmış başarı geçmişine sahiptir.

Projenin finansmanı

CONECTAPEME 2018 Programının bir parçasını oluşturan DIAMANTE Projesinin finansmanı Axencia Galega de Innovación (GAIN) aracılığı ile ve Consellería de Economía, Emprego e Industria’nın desteği ile Xunta de Galicia tarafından fonlanmakta ve FEDER fonları tarafından Feder Galicia 2014-2020 işlevsel programının 1 numaralı eksen çerçevesi dâhilinde müşterek olarak finanse edilmektedir.